THẾ GIỚI NGÓI PHÚ XUYÊN - HÀ NỘI

THẾ GIỚI NGÓI PHÚ XUYÊN - HÀ NỘI

| |Hệ thống phân phối

Địa chỉ: Cầu Đồng Quan, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội

Điện thoại: 088.6600.868

 

 

Chuyên cung cấp các loại ngói màu, ngói xi măng, ngói tráng men, ngói đất nung tại Phú Xuyên.

Chuyên thi công trọn gói mái ngói tại Phú Xuyên.