Ngói phẳng SCG

29.000₫

Đang cập nhật

Ngói phẳng SCG được chia làm hai nhóm chính dựa vào màu sắc trong đó:

  • Nhóm 1: Nhóm Horizon bao gồm các dòng ngói có màu như sau: P001 Gold Brown, P002 Deep Maroon, P004 Tropical Green, P010 Volcanic Red, P011 Pacific Pearl 
  • Nhóm 2: Nhóm Zenith bao gồm các dòng ngói có màu như sau: P006 Log Brown, P007 Chateau Brick, P008 Honey Brown, P009 Pewter Grey

***Giá trên áp dụng với Nhóm 1.

Ngói thuộc Nhóm 2 sẽ tăng 1000đ/viên.

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
0886600868