Ngói màn chữ Thọ - Đất Việt

4.200₫

Đang cập nhật

***Giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

- Kích thước: 190x150x12mm

- Định lượng: 35 viên/m2

- Khối lượng: 0,8 kg/viên

- Độ hút nước: < 8 %       

- Thời gian xuyên nước: > 120 phút

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
0886600868