Ngói hài ri - Đất Việt

5.500₫

Đang cập nhật

***Giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

- Kích thước: 200x150x12mm

- Định lượng: 90 viên/m2

- Khối lượng: 0,45 kg/viên

- Độ hút nước: < 8 %       

- Thời gian xuyên nước: > 120 phút

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
0886600868