Ngói Đất Việt 22v/m2

10.000₫

Đang cập nhật

***Giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

- Định lượng: 22 viên/m2

- Khối lượng: 2,2 kg/viên

Thông tin khác

Sản phẩm mới nhất

Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
0886600868